Discussion:
Nostradamus, profet
(for gammel til at besvare)
Difool
2005-03-01 13:59:02 UTC
Permalink
Nostradamus bliver af de fleste regnet for en selvudnævnt new age
astrolog-profet. Men denne mand er faktisk endnu et vidne om Jesus Kristus.

Michel Nostradamus, der levede i det 16. århundrede, var af jødisk
afstamning fra en familie, der var konverteret til katolicismen, og levede i
Provence i Frankrig. Nostradamus levede et asketisk liv, og helligede bl.a.
en stor del af sit til at bekæmpe pest. Men han er jo mest kendt for sine
profetier.

Størstedelen af hans profetier består af ca. 1.000 Quatrains, d.v.s. vers à
fire linier. Af ukendte årsager blandede Nostradamus rundt i alle disse
quatrains, således at de ikke findes i kronologisk orden i dag. Der er
således kommet et hav af fortolkninger af disse profetier, hvoraf nogle er
gode, mens at astrologerne og new-age-folkene i dag nærmest har patent på
Nostradamus.

Men Nostradamus var faktisk en stærkt Bibel-tro kristen, en
"fundamentalist". Og han skrev også nogle profetiske breve, bl.a. til sin
spæde søn og til kong Henrik den 2. af Frankrig. Og disse breve ER
kronologiske. Derfor vil jeg gerne komme med et eksempel på, at Nostradamus
faktisk havde inspirerede budskaber fra Herren Jesus Kristus.

Jeg har en bog udgivet i 1920 i Holte, skrevet af C.S. Billenstein, som
vistnok enten var borgmester i Holte eller rektor på Dronninggårdskolen i
Holte, samt direktør og ingernørkaptajn. Billenstein bringer størstedelen af
brevene i dansk oversættelse, og hvad der fængede mig for 13 år siden, da
jeg læste bogen, var, at Billenstein viser (i 1920), at Nostradamus (i det
16. århundrede) forudsagde kommunismen i Østeuropa, og præcis, hvor lang tid
den ville hærge (til 1991).

I afsnit 44 af den første spådom af brevet til kong Henrik II, står der:
"Derefter vil Antikristens store herredømme begynde at slå sig ned i stor og
utallig mængde i Attilas og Zerzes områder... der vil Antikristens rædsel og
gru forjage dem, der kæmper mod det kongelige, der skal blive Jesu Kristi
storvikar, og mod hans herredømme i tiden og i tidens anledning."
Hunnerkongen Attilas områder var jo Østeuropa, præcis dér, hvor kommunismen
udfoldede sig. (Zerzes er i Mellmøsten - Islam?) I afsnit 47 står der
endvidere om, hvor lang tid denne Antikrists rige vil vare: "med udbredelse
af det nye Babylon, den elendige datter, der er vokset frem ved den første
ofrings grufuldhed, og alt dette skal kun vare 73 år og 7 måneder."
Billenstein skriver selv, i 1920, i kommentaren, at dette omhandler "den
russiske terror". Men jeg spørger bare: Hvordan kunne Nostradamus vide i det
16. århundrede, at kommunismen ville vare præcis 73 år og 7 måneder? Og
hvordan kunne Billenstein vide dette - i 1920, hvor det lige var startet?
Tæl 73 år og 7 måneder frem fra oktober-revolutionen i Rusland i 1917 - og
du får maj 1991, næsten præcis dér, hvor kommunismen faldt!!! Der er
selvfølgelig nogle detaljemangler, men jeg synes, at denne vidnesbyrd er
særdeles bemærkelsesværdig.

I afsnit 72 skriver Nostradamus om forholdet mellem sine egne profetier og
Bibelen: "... astronomiske fremgangsmåder, som efter andre fra selve
Bibelen, der aldeles ikke kan tage fejl." Andetsteds har han skrevet, at den
kristne læser af Nostradamus' profetier ikke skulle lægge hovedvægt på dem,
men på Bibelen.

Da new-age-astrologerne næsten har patent på Nostradamus i dag, er god
information om ham lige så svær at finde som en nål i en høstak. Men jeg har
fundet én nål i Billensteins bog. Den fås kun antikvarisk. C.S. Billenstein:
"Opklaringen af Nostradamus Profetier", Vejlesøvej, Holte, 1920, copyright
Billenstein. En bog med alle de 1.000 quatrains i er Erika Cheethams "The
Man Who Saw Tomorrow: The Prophecies of Nostradamus", kun med få
kommentarer.

Nostradamus har en personlig betydning for mig, da det var ved læsning af
Billensteins bog, at jeg så, at, hey, han kan se ind i fremtiden, derfor må
der jo være en Gud. Og da Nostradamus så skrev, at denne Guds Ord var
Bibelen, læste jeg Bibelen og kom til tro.

Kærlig hilsen fra Mikkel S. Kragh
http://www.nordiskisrael.dk
Andreas Jensen
2005-03-01 20:56:30 UTC
Permalink
At han har forudset ting, og at virkeligheden blev meget som han beskrev er
utroligt. Jeg kan ikke forklare hvordan han kan beskrive fremtidige
hændelser.
Men han har også forudsagt ting som ikke skete, fx. skulle jorden vist gå
under for 5 år siden hvis jeg husker rigtigt. Hvordan forholder du dig til
det? (hvis altså jeg husker rigtigt)

/Andreas
Difool
2005-03-01 21:39:24 UTC
Permalink
Post by Andreas Jensen
At han har forudset ting, og at virkeligheden blev meget som han beskrev er
utroligt. Jeg kan ikke forklare hvordan han kan beskrive fremtidige
hændelser.
Men han har også forudsagt ting som ikke skete, fx. skulle jorden vist gå
under for 5 år siden hvis jeg husker rigtigt. Hvordan forholder du dig til
det? (hvis altså jeg husker rigtigt)
/Andreas
Kære Andreas,

Den pågældende quatrain med årstallet 1999 er en af Nostradamus' få
forudsigelser, hvor han kommer med et nøjagtigt årstal, er centurie 10
quatrain 72. (Nostradamus inddelte sine 1.000 quatrains i 10 centuries.)
10:72 siger:

"I året 1999 og syv måneder
Vil en stor Terrorens Konge komme fra himlen;
Han genopliver mongolernes store konge,
Før hvilket Mars hersker lykkeligt."

Dette er jo en ret så klar forudsigelse, og der skete ikke det store i juli
1999. Selvfølgelig kan det være én, der er kommet i juli 1999, men ikke
blevet verdenskendt endnu. Men så kan jeg ikke se, hvorfor Nostradamus
skulle have nævnt dette årstal og måned. Så i stedet for at komme med
bortforklaringer, så synes jeg, at denne profeti IKKE er gået i opfyldelse -
i hvert fald ikke endnu.

En anden af de få årstalsforudsigelser var om Londons brand i 1666. Det
lyder (2:51):

"Den retfærdiges blod vil blive krævet i London,
Som hærges af ild i tre gange tyve plus seks;
Den gamle dame vil falde [ned] fra sit høje sted,
Og mange af den samme tro vil blive dræbt."

Og der er mange andre ret klart opfyldte profetier, men jo også nogle ret
klart ikke-opfyldte, og en masse mystisk snak (langt størstedelen). Jeg
mener bare, at Nostradamus var en profet af en eller anden type; men han
udgav sig jo ikke for grundlægger af en ny trosretning, eller udråbte sig
selv til at være fejlbar ligesom andre "profeter".

Jeg kom med dette indlæg for at give en vidnesbyrd. Hvis man går nøjere ned
i Nostradamus profetier, kan man også danne sig et "scenario" over, hvad der
MULIGVIS kan ske i fremtiden. Men det er jo kun "et muligt scenario", men
noget af det kunne faktisk godt passe med Johannes' Åbenbaring. Nostradamus
gav ingen udredninger af teologi, han kom bare med nogle profetier, man kan
tro på eller lade være, eller lidt af begge.

Jeg har lige fundet nogle andre ord om Nostradamus' stærke kristne
fundament, og faktisk forkastelse af astrologer. (6:100)

"Lad den, der læser disse vers, modent vurdere;
Lad den profane, uvidende hob blive holdt borte,
Lad alle enfoldige astrologer og ikke-kristne være på afstand;
Den, der handler anderledes, lad ham være hellig."

Kærlig hilsen fra Mikkel S. Kragh
http://www.nordiskisrael.dk
JoVe
2005-03-02 08:46:00 UTC
Permalink
Post by Difool
Post by Andreas Jensen
At han har forudset ting, og at virkeligheden blev meget som han beskrev
er
Post by Andreas Jensen
utroligt. Jeg kan ikke forklare hvordan han kan beskrive fremtidige
hændelser.
Men han har også forudsagt ting som ikke skete, fx. skulle jorden vist gå
under for 5 år siden hvis jeg husker rigtigt. Hvordan forholder du dig til
det? (hvis altså jeg husker rigtigt)
/Andreas
Kære Andreas,
Den pågældende quatrain med årstallet 1999 er en af Nostradamus' få
forudsigelser, hvor han kommer med et nøjagtigt årstal, er centurie 10
quatrain 72. (Nostradamus inddelte sine 1.000 quatrains i 10 centuries.)
"I året 1999 og syv måneder
Vil en stor Terrorens Konge komme fra himlen;
Han genopliver mongolernes store konge,
Før hvilket Mars hersker lykkeligt."
Dette er jo en ret så klar forudsigelse, og der skete ikke det store i juli
1999. Selvfølgelig kan det være én, der er kommet i juli 1999, men ikke
blevet verdenskendt endnu. Men så kan jeg ikke se, hvorfor Nostradamus
skulle have nævnt dette årstal og måned. Så i stedet for at komme med
bortforklaringer, så synes jeg, at denne profeti IKKE er gået i opfyldelse -
i hvert fald ikke endnu.
En anden af de få årstalsforudsigelser var om Londons brand i 1666. Det
"Den retfærdiges blod vil blive krævet i London,
Som hærges af ild i tre gange tyve plus seks;
Den gamle dame vil falde [ned] fra sit høje sted,
Og mange af den samme tro vil blive dræbt."
Og der er mange andre ret klart opfyldte profetier, men jo også nogle ret
klart ikke-opfyldte, og en masse mystisk snak (langt størstedelen). Jeg
mener bare, at Nostradamus var en profet af en eller anden type; men han
udgav sig jo ikke for grundlægger af en ny trosretning, eller udråbte sig
selv til at være fejlbar ligesom andre "profeter".
Jeg kom med dette indlæg for at give en vidnesbyrd. Hvis man går nøjere ned
i Nostradamus profetier, kan man også danne sig et "scenario" over, hvad der
MULIGVIS kan ske i fremtiden. Men det er jo kun "et muligt scenario", men
noget af det kunne faktisk godt passe med Johannes' Åbenbaring. Nostradamus
gav ingen udredninger af teologi, han kom bare med nogle profetier, man kan
tro på eller lade være, eller lidt af begge.
Jeg har lige fundet nogle andre ord om Nostradamus' stærke kristne
fundament, og faktisk forkastelse af astrologer. (6:100)
"Lad den, der læser disse vers, modent vurdere;
Lad den profane, uvidende hob blive holdt borte,
Lad alle enfoldige astrologer og ikke-kristne være på afstand;
Den, der handler anderledes, lad ham være hellig."
Kærlig hilsen fra Mikkel S. Kragh
http://www.nordiskisrael.dk
I megen moderne new-age-tro er der et vist mål af forudsigelse. Astrologi,
pendulering osv. Disse har et vist mål af troværdighed, men dette "vist
mål"-forbehold gør dem forføriske. I GT betegnedes al den slags som en
vederstyggelighed.

Blandt gammel-kristne er der en udbredt enighed om at vi lever i de sidste
tider - denne bevidsthed er ikke til for at nære spekulative dekodninger af
forudsigelser og profetier, men er med til at holde vort trosliv levende og
vågent.

Mvh
Jørgen Vestergaard
John West
2005-03-04 16:39:55 UTC
Permalink
Post by Difool
Nostradamus bliver af de fleste regnet for en selvudnævnt new age
astrolog-profet. Men denne mand er faktisk endnu et vidne om Jesus Kristus.
Vig bort Satan.

Loading...